• արա արագածոտն արաի արալեռ արայի բնաշխարհ բնություն լեռ լեռնաշխարհ ծիածան հայաստան հայկական հայոց ճանապարհորդական սար