• հայաստան ճանապարհորդական սար լեռ սիս մասիս մեծ փոքր հայոց հայկական բնություն լեռնաշխարհ բնաշխարհ