• հայաստան ճանապարհորդական սար լեռ հայոց հայկական բնություն լեռնաշխարհ բնաշխարհ Սևան սևանա լիճ լճեր լեռներ արեգունյաց արեգունու