• հայաստան քրիստոնյա քրիստոնեություն սուրբ ճանապարհորդական սար լեռ հրաբուխ գութանասար հայոց հայկական բնություն լեռնաշխարհ