• հայաստան ճանապարհորդական սար լեռ հայոց հայկական բնություն լեռնաշխարհ բնաշխարհ Գեղարքունիք տավուշ միափոր միափորի լեռներ լեռնաշղթա